Đạ Tẻh có 9 mô hình, 77 tổ hòa giải phòng, chống bạo lực gia đình

06:09, 22/09/2022

Theo UBND huyện Đạ Tẻh, hiện, trên địa bàn huyện có 9 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 77 tổ hòa giải. Thông qua các buổi sinh hoạt các thành viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ và Chăm sóc, giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên truyền phòng, chống suy dinh dưỡng, tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai, kiến thức nuôi con theo khoa học, chính sách bảo hiểm y tế, phòng, chống trẻ suy dinh dưỡng... Từ đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong quan hệ gia đình cho hội viên và người dân; nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân, thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa phát triển. UBND các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể lồng ghép các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình với các nội dung sinh hoạt, phong trào như: Xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; “5 không, 3 sạch”; “Xây dựng đô thị văn minh”.

HOÀNG SA