Đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới

06:09, 23/09/2022
Thời gian qua, các cấp, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng tuyên truyền về bình đẳng giới. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi mặt của đời sống xã hội.
 
Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới.
Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới.
 
Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và Chương trình Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025. Các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh. 
 
Bà Lê Thị Thêu - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng cho hay, công tác bình đẳng giới được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi ở hầu hết các sở, ngành, đoàn thể và địa phương. Công tác phối hợp liên ngành trong triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái thường xuyên được triển khai như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức các nội dung quyền tham gia chính trị của phụ nữ, pháp luật về bình đẳng giới và vai trò của nữ đại biểu dân cử; truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tội phạm mua bán người, phòng, chống xâm hại trẻ em...
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho các chị là ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp trong toàn tỉnh. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình”, hướng dẫn các địa phương triển khai lồng ghép việc phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp đánh giá các tiêu chí xã hội, góp phần thực hiện các nhóm mục tiêu về bình đẳng giới. Công an tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn công tác phòng, chống tội phạm mua bán người và phòng, chống xâm hại trẻ em. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp tổ chức tuyên truyền kỹ năng tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng hòa giải, phát hành tờ gấp và quyển sách tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho đoàn viên, thanh niên vùng sâu, vùng xa; tổ chức hội thi hùng biện trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên về bình đẳng giới. Ngành Y tế đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền, vận động, tư vấn về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền về những hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, trong đó lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng thực hiện nhiều tin, bài có nội dung thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Lâm Đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ... 
 
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền về bình đẳng giới bằng các hình thức phù hợp. Điển hình như thành phố Đà Lạt đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và thúc đẩy bình đẳng giới, phát hành tờ rơi có nội dung về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cùng thông điệp về bình đẳng giới, hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11... Thành phố Bảo Lộc sản xuất, phát hành các sản phẩm truyền thông chuyển tải thông điệp về bình đẳng giới. Các cấp Hội Phụ nữ tổ chức Hội thi “Phòng, chống bạo lực gia đình”, Cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh COVID-19”...
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 413 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 1.192 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 1.217 câu lạc bộ gia đình văn hóa hoạt động lồng ghép các nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình. Công tác bình đẳng giới được thực hiện lồng ghép với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ của phụ nữ vào sự phát triển chung của đất nước. Từ đó, vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
 
VIỆT HÙNG