Thực hiện không khói thuốc lá tại cơ sở khám, chữa bệnh

06:09, 23/09/2022
Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị y tế trong toàn ngành triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lâm Đồng 6 tháng cuối năm 2022.
 
Thực hiện Kế hoạch số 5453/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lâm Đồng 6 tháng cuối năm 2022, Sở Y tế tỉnh giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu Sở Y tế ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá của ngành Y tế 6 tháng cuối năm 2022, tập trung vào các nội dung: Tổ chức nghiên cứu, tư vấn, phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị nghiện thuốc lá; quản lý chặt chẽ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng thuốc lá; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tác hại của thuốc lá; vận động người dân tích cực tham gia thực thi các quy định Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức tập huấn cho giáo viên; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho học sinh; tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với học sinh trên địa bàn tỉnh; phát động và duy trì Phong trào thi đua “Không khói thuốc lá” tại bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn ngành Y tế; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình điểm bệnh viện không khói thuốc. 
 
Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế, UBND tỉnh và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá định kỳ hằng quý, năm. Sở Y tế tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá tại đơn vị với các hoạt động chính nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng quý, năm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
 
 Bác sỹ Đỗ Phú Lương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm cho biết: “Theo chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh cũng như Công đoàn ngành, hàng năm chúng tôi đều xây dựng kế hoạch, phát động Phong trào Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bệnh viện và thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bệnh viện. Sau khi thành lập Ban Chỉ đạo, chúng tôi triển khai đến toàn thể cán bộ, nhân viên, trong tất cả các hoạt động tại đơn vị đều bố trí các bảng khuyến cáo cấm hút thuốc lá. Chính nhờ công tác tuyên truyền này, trong những năm vừa qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm đã bỏ hút thuốc lá được rất nhiều, riêng bản thân tôi 3 năm nay đã bỏ được thuốc lá và từng bước anh em giới hạn được thuốc lá, bỏ và không hút thuốc tại các khoa, phòng làm việc hoặc trong các buổi khám cho bệnh nhân”.
 
Cũng theo bác sỹ Lương, hiện nay, nói về vấn đề xử phạt, trong luật có quy định, nhưng trong thực tế với một cơ sở y tế có bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân tới thì đơn vị tuyên truyền, vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá là chính, chứ chưa xử phạt người hút thuốc được vì đây cũng là vấn đề khó khăn trong thực hiện. Bởi vì đơn vị không đủ nhân lực và chức năng bác sĩ mà đi xử phạt người hút thuốc thì không xử phạt được, cho nên việc kiểm soát, tuyên truyền là chính. Ngay trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cũng chưa đảm bảo 100% bỏ hút thuốc lá, đơn vị chỉ kiểm soát việc không hút thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc, tại các khoa, phòng nhưng ngoài phạm vi này thì khó kiểm soát, quản lý. “Về phía bệnh nhân, chúng tôi tuyên truyền, vận động và bố trí những khu để cho người bệnh và người nhà bệnh nhân cần thì ra đó hút chứ không được hút trong bệnh viện. Hàng năm, chúng tôi đều báo cáo lên cấp trên về kết quả triển khai công tác này và nhận định, đánh giá kết quả có sự chuyển biến trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại bệnh viện trong thời gian qua”, bác sỹ Lương cho biết.
 
AN NHIÊN