Đạ Tẻh: Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

01:11, 30/11/2022
(LĐ online) - Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là ở các trường học có bếp ăn tập thể, trường học có tổ chức cho học sinh ăn bán trú, UBND huyện Đạ Tẻh vừa có văn bản yêu cầu các phòng, ban, trường học trên địa bàn tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
 
Theo đó, UBND huyện Đạ Tẻh yêu cầu Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Y tế phối hợp triển khai công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất, tuyên truyền công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm tới các trường học có bếp ăn tập thể, trường học có tổ chức ăn bán trú trên địa bàn huyện.
 
Thường xuyên hướng dẫn các trường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm.
 
Các trường học có bếp ăn tập thể và các trường học có tổ chức ăn bán trú nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.
 
Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: Chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học.
 
Huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh.
 
Tổ chức tự kiểm tra ít nhất 2 lần/tháng đối với bếp ăn tập thể trong nhà trường, cơ sở cung cấp xuất ăn cho học gửi về Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Y tế huyện để theo dõi kiểm tra.
 
Phòng Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác an toàn thực phẩm chuyên ngành hoặc liên ngành, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các trường học, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nấu ăn lưu động. Tăng cường công tác truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
 
T.T.HIỀN