Đà Lạt: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đường Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng

C.PHONG 06:29, 25/09/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa ký quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng (Khu B5), Phường 8, TP Đà Lạt theo tỷ lệ 1/2.000

Theo đó, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, gồm: Điều chỉnh diện tích đất công trình tôn giáo từ 1,36 ha thành 1,52 ha do điều chỉnh đất của Tịnh xá Ngọc Tài đang quản lý, sử dụng từ 0,08 ha thành 0,24 ha; điều chỉnh diện tích đất giao thông từ 11,24 ha thành 11,41 ha; điều chỉnh diện tích đất công viên cảnh quan từ 53,25 ha thành 52,92 ha (do điều chỉnh diện tích đất công trình tôn giáo và diện tích đất giao thông); điều chỉnh mật độ xây dựng của Tịnh xá Ngọc Tài từ 15% thành 30%. Mật độ xây dựng gộp điều chỉnh từ 16,67% thành 16,72%. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2296 ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.