Kỳ vọng vào Dự án Các bon và Phục hồi cảnh quan Astrazeneca Việt Nam

C.THÀNH 06:07, 21/11/2023

Vừa qua, đoàn công tác Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) và Astrazeneca về tiếp cận Dự án Các bon và Phục hồi cảnh quan Astrazeneca Việt Nam đã có 2 ngày làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Các bon và Phục hồi cảnh quan Astrazeneca Việt Nam với mục tiêu tạo điều kiện phát triển đa dạng sinh học và bổ sung nguồn sinh kế bền vững cho hơn 17.000 hộ dân
Dự án Các bon và Phục hồi cảnh quan Astrazeneca Việt Nam với mục tiêu tạo điều kiện phát triển đa dạng sinh học và bổ sung nguồn sinh kế bền vững cho hơn 17.000 hộ dân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nhận định, địa phương có đầy đủ các yếu tố để Astrazeneca có thể hỗ trợ triển khai tại địa phương. Đây là lợi ích về kinh tế - môi trường và xã hội phù hợp với lợi ích của phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu, là dịch vụ môi trường rừng tỉnh rất quan tâm được triển khai trong thực tế nhiều năm kỳ vọng.

Trong quá trình phối hợp với đoàn chuyên gia Tổ chức SNV và Astrazeneca đã khảo sát, tham quan các mô hình thực tế, trao đổi về các hoạt động trồng rừng, trồng cây xanh, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời, đối chiếu tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh và đề xuất xây dựng dự án của nhà tài trợ Astrazeneca. 

Tại buổi khảo sát, bà Walker Allyson Marie- Phó Chủ tịch Astrazeneca thông tin, trong năm 2023, Công ty Astrazeneca tiếp tục có chương trình làm việc với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, đối tác của Việt Nam để triển khai Dự án Các bon và Phục hồi cảnh quan Astrazeneca Việt Nam. 

Đây là dự án Công ty Astrazeneca mong muốn đóng góp cho 2 tỉnh Sơn La và Lâm Đồng, là dự án thí điểm trong kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam. Qua đó lan tỏa, khích lệ các tổ chức, doanh nghiệp khác cùng hành động vì các mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng “0” (Net Zero).

Hiện nay, mục tiêu hỗ trợ của dự án cũng là mục tiêu phù hợp với các kế hoạch và chương trình đề án quan trọng tỉnh Lâm Đồng đang triển khai để nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm: Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh; Chương trình Trồng 50 triệu cây xanh theo kế hoạch ban hành ngày 12/4/2021; Đề án Khôi phục và phát triển rừng theo Quyết định 1836 của UBND tỉnh năm 2020; Kế hoạch hành động REDD+; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của địa phương.

Những vấn đề triển khai theo nội dung trình bày mục tiêu và nội dung dự án phù hợp với kinh nghiệm kết nối và hợp tác của Tổ chức SNV trong nhiều năm qua khi tiếp cận cơ chế REDD+. Cụ thể tại Lâm Đồng, Tổ chức SNV có nhiều hoạt động hỗ trợ ngành Nông lâm nghiệp với 3 dự án hỗ trợ từ nhiều năm qua. Vì vậy việc Tổ chức SNV theo đề xuất của nhà đầu tư Astrazeneca chủ trì thực hiện dự án sẽ thuận lợi do có những kinh nghiệm tiếp cận phù hợp với chương trình dự án hỗ trợ. Quá trình triển khai Tổ chức  SNV sẽ liên danh với các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp khác liên quan để thực hiện đạt mục tiêu đề ra. 

Về khả năng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của dự án, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, tới thời điểm này, tổng số lượng cây xanh phải trồng tại 3 huyện (đề xuất thực hiện nếu được triển khai): Lạc Dương, Di Linh và Lâm Hà trong Chương trình Trồng 50 triệu cây xanh là trên 13,6 triệu cây. Qua 3 năm triển khai Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh (2021-2023), tổng số cây xanh, cây lâm nghiệp phải tiếp tục trồng theo Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh là hơn 7,5 triệu cây, tương ứng 31.533 ha. Khối lượng cây xanh còn lại tại 3 huyện nêu trên đáp ứng cho tỉnh Lâm Đồng cùng tỉnh Sơn La triển khai trồng 22,5 triệu cây xanh trên 30.500 ha theo phương thức nông lâm kết hợp.

Dự án Các bon và Phục hồi cảnh quan Astrazeneca Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng nếu được sự chấp thuận chủ trương triển khai của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề nghị nhà tại trợ  Astrazeneca thực hiện các thủ tục để tỉnh tiếp nhận theo quy định hợp tác đầu tư nguồn vốn ODA được hướng dẫn tại Nghị định số 80 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài cho Việt Nam.