Giải thưởng Tạ Quang Bửu mở rộng xét tặng lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

06:26, 20/11/2023

Từ năm 2023, Giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ mở rộng việc xem xét trao giải thưởng cho các nhà khoa học nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn.

 

Đại diện Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Cơ quan thường trực Giải thưởng, cho biết, việc mở rộng lĩnh vực trao giải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 15/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Ngoài ra, theo Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN, Giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ có một số điểm mới khác.

Cụ thể như: Giải thưởng sẽ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức đề cử, bỏ hình thức tự ứng cử. Quy định này phù hợp thông lệ quốc tế trong tổ chức giải thưởng khoa học.

Bên cạnh đó, Hội đồng Giải thưởng sẽ xem xét, lựa chọn nhà khoa học để trao giải thưởng thông qua việc đánh giá kết quả nghiên cứu cơ bản trong tối đa 3 (từ 1 đến 3) bài báo khoa học quốc tế được công bố trong thời gian 7 năm.

Tần suất và cơ cấu Giải thưởng cũng được điều chỉnh. Giải thưởng được tổ chức định kỳ 3 năm/lần và được tăng số lượng giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) đối với mỗi nhóm lĩnh vực. Việc giảm tần suất tổ chức Giải thưởng nhằm mục tiêu chính là nâng cao số lượng và chất lượng hồ sơ đăng ký và đề cử Giải thưởng trong mỗi kỳ tổ chức.

Thông tư 18/2023/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 1/10/2023. Như vậy, Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 sẽ áp dụng quy định mới này.

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024. Theo đó, Giải thưởng được xét, trao tặng cho nhà khoa học là tác giả chính của công trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc được thực hiện tại Việt Nam thuộc các lĩnh vực: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.

Nhà khoa học được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn: Được tổ chức, cá nhân đề cử và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định có kết quả nghiên cứu cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn: Được thực hiện tại Việt Nam; kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế ít nhất một năm và không quá bảy năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng; được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước; có đóng góp quan trọng nhất đối với kết quả nghiên cứu cơ bản nêu trên; không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/11/2023 đến ngày 10/1/2024. Công tác xét chọn Giải thưởng từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024. Dự kiến, Giải thưởng sẽ được trao tặng vào tháng 5/2024.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu bắt đầu triển khai từ năm 2014, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Tính đến hết năm 2022, có 18 nhà khoa học là tác giả của các công trình khoa học xuất sắc và 4 nhà khoa học trẻ đã được trao tặng Giải thưởng trong tổng số hơn 400 hồ sơ đăng ký tham dự.

 

(Theo nhandan.com.vn)