Đạ Huoai đăng ký 51 mã vùng trồng sầu riêng

VŨ VĂN 06:31, 18/05/2023

Huyện Đạ Huoai đã hoàn thành hồ sơ đăng ký 51 mã vùng trồng với tổng diện tích gần 2.290 ha sầu riêng trên địa bàn. Kết quả có 7 mã đánh giá đạt yêu cầu xuất khẩu; 44 mã đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ. 

Đến nay, tổng diện tích cây sầu riêng huyện Đạ Huoai đạt 5.980 ha. Trong đó, diện tích sầu riêng sản xuất công nghệ cao với 300 ha tại các xã Hà Lâm, Đạ Oai, Đạ Tồn, Phước Lộc... 

Tính chung tổng diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Đạ Huoai đạt gần 935 ha, tăng gần 706 ha trong hơn 2 năm qua. Toàn huyện Đạ Huoai có 12 chuỗi liên kết với 173 hộ sản xuất 255 ha diện tích các loại cây trồng chủ lực.