Huyện Đạ Tẻh được cấp 9 mã số vùng trồng sầu riêng với quy mô 582,7 ha

HOÀNG SA 05:54, 26/05/2023

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, hiện, trên địa bàn huyện đã được cấp 9 mã số vùng trồng sầu riêng với quy mô 582,7 ha cùng sự tham gia của 112 hộ với tổng sản lượng là 18.903 tấn/năm. 

Cụ thể, Công ty TNHH B'LaoFood có 4 mã với quy mô 280 ha/44 hộ nông dân liên kết và sản lượng 7.334 tấn/năm; bao gồm 2 mã vùng trồng tại xã Quốc Oai quy mô 138 ha/23 hộ liên kết, với tổng sản lượng đạt 4.132 tấn/năm; 1 mã vùng trồng tại xã Mỹ Đức với quy mô 62 ha/19 hộ liên kết, sản lượng đạt 1.901 tấn/năm; 1 mã vùng trồng tại tại xã Triệu Hải với quy mô 80 ha/2 hộ liên kết; sản lượng đạt 3.200 tấn/năm. Công ty TNHH XSTM Long Thủy có 5 mã số vùng trồng với tổng diện tích 302,7 ha/68 hộ nông dân liên kết và sản lượng 11.569 tấn/năm; bao gồm 2 mã vùng trồng tại xã Quảng Trị quy mô 113 ha/27 hộ liên kết, với tổng sản lượng đạt 4.302 tấn; 2 mã vùng trồng tại xã Đạ Kho quy mô 129,1 ha/23 hộ liên kết, sản lượng đạt 4.972 tấn/năm; 1 mã vùng trồng tại xã Triệu Hải quy mô 60,4 ha/18 hộ liên kết, sản lượng đạt 2.295,2 tấn/năm.