Khẩn trương xúc tiến hợp tác với các đối tác nước ngoài

CHÍNH PHONG 11:23, 20/05/2023

(LĐ online) - Đây là một trong số nội dung UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thực hiện xúc tiến hợp tác với các đối tác tại các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong năm 2022.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh tham quan, tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia tháng 12/2022. Ảnh: CTV
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh tham quan, tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia tháng 12/2022. Ảnh: CTV

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung xúc tiến hợp tác với các đối tác nước ngoài tại các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh trong năm 2022. 

Theo UBND tỉnh, để tiếp tục phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế, tận dụng tốt các mối quan hệ hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá địa phương đến với bạn bè trên thế giới, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan chủ động đề xuất các chương trình, hoạt động triển khai các nội dung hợp tác (nông nghiệp, giáo dục...) với các địa phương của Lào theo các biên bản ghi nhớ đã ký kết.

Sở Công thương chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp liên quan nắm bắt thông tin, nhu cầu của doanh nghiệp của cả hai bên; đẩy mạnh việc kết nối thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trên thế giới nói chung và các quốc gia Lào, Bỉ, Ý và Úc nói riêng, các hội, hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam tại các nước để kết nối, cung cấp thông tin, sản phẩm nhằm tìm kiếm đối tác hợp tác. 

Đồng thời, tham mưu thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực se tơ, dệt lụa với các đối tác Ý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan chủ động liên hệ với Công ty Deroose Plants để xúc tiến về chủ trương hợp tác, đầu tư tại Lâm Đồng; thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ kết nối lại với Công ty café Delahaut để trao đổi thêm về việc xuất khẩu cà phê sang thị trường Bỉ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết.