Ðạ Tẻh: ''Bước chuyển'' sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội

THÂN THU HIỀN 02:38, 01/06/2023

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự quyết tâm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huyện Đạ Tẻh đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tiễn của địa phương và thực hiện các chỉ tiêu với nhiều kết quả khởi sắc.

Trong năm 2022, huyện Đạ Tẻh đã khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC
Trong năm 2022, huyện Đạ Tẻh đã khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC

NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 19 chỉ tiêu cụ thể đặt ra trong nghị quyết, đến nay đã có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu khác đảm bảo tiến độ giữa nhiệm kỳ, trong đó, kinh tế phát triển toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng ngày càng được chú trọng và nâng cao...

Minh chứng được thể hiện qua từng con số như tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 8,23%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,5 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích ước đạt 110 triệu đồng/ha. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2023 đạt 3.684 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 ước đạt 280,5 tỷ đồng; tốc độ tăng trung bình đạt 21,1%/năm. Trong xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 5/8 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ nghèo đa chiều cuối năm 2023 ước còn 3,61%, trong đó hộ nghèo là 1,01% giảm 0,62% so với năm 2020; lao động qua đào tạo đến năm 2023 đạt 46%, tăng 6% so với năm 2020, đạt 92% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Độ bao phủ Bảo hiểm xã hội ước đạt 19%, Bảo hiểm y tế ước đạt 94,9%; Bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 7,5%; dân số tự nhiên tăng từ 1 - 1,1%; hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh bằng 97%; độ che phủ rừng đến năm 2023 đạt 63,06%... 

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính đến tháng 4/2023, đã kết nạp được 158 đảng viên, đạt 63,2%. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm đạt từ 91,8% - 97,3% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tuy nhiên, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, đòi hỏi huyện Đạ Tẻh phải vượt qua không ít thách thức, khó khăn, tồn tại như nhiều dự án giao thông triển khai chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng; công tác phát triển, quảng bá và xúc tiến du lịch còn nhiều hạn chế; một số loại cây trồng tăng nhanh về diện tích nhưng thiếu bền vững về thị trường; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn thiếu bền vững; hạ tầng nông nghiệp được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được theo yêu cầu...

• QUYẾT TÂM TẠO SỰ BỨT PHÁ

Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh khẳng định, với quyết tâm tạo sự bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh đã sớm xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác, xác định rõ lộ trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh việc kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy bằng các kế hoạch, chương trình hành động của Huyện ủy, trong 2 năm đầu thực hiện nghị quyết, Huyện ủy Đạ Tẻh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, kế hoạch để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác ở cơ sở. Từ đó, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Đạ Tẻh tập trung triển khai, thực hiện các chương trình trọng tâm như phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên; chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Đồng thời, thực hiện công trình trọng điểm như đường nội thị giai đoạn 3 gắn với hệ thống thoát nước thị trấn Đạ Tẻh; xây dựng khu dân cư Tổ dân phố 3A gắn với xây dựng chợ Đạ Tẻh; xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi Đạ Lây; hoàn thiện hạ tầng thiết yếu khu vực Tôn K’Long.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt cho biết trên cơ sở những kết quả đạt được, trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn lại, huyện Đạ Tẻh đòi hỏi quyết tâm hành động, tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn, quyết tâm thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

“Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện cần tiếp tục bám sát các mục tiêu, triển khai thực hiện theo định hướng của Chương trình hành động số 48, ngày 30/12/2022 về thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” để triển khai trên địa bàn huyện; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện để mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tiến tới tổ chức khởi công Dự án xây dựng đường bộ Cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc đi qua huyện Đạ Tẻh, địa phương cần triển khai thực hiện hiệu quả công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc và chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng. Thực hiện tốt 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác dân vận, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh nhấn mạnh.