Mỗi năm khai thác trắng 30 - 50 ha rừng sản xuất

MẠC KHẢI 06:46, 02/06/2023

Thống kê diện tích khai thác trắng rừng sản xuất bình quân 30 - 50 ha/năm/đơn vị công ty TNHH MTV lâm nghiệp, đạt sản lượng 7.000 m3/năm; tỉ lệ gỗ lớn (đường kính đầu nhỏ từ 15 cm trở lên) khoảng 65% trên tổng sản lượng khai thác. Riêng tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng khoảng 100 ha/năm trên địa bàn. 

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng quy hoạch 284.581 ha rừng sản xuất (228.356 ha rừng tự nhiên, 56.225 ha rừng trồng); 339.168 ha đất quy hoạch rừng trồng sản xuất (284.581 ha đất có rừng, 54.587 ha đất chưa có rừng).

Cụ thể, diện tích đất chưa có rừng gồm: 1.609 ha đất trống có cây gỗ tái sinh; 6.963 ha đất trống không có cây gỗ tái sinh; 1.045 ha đất khác; 44.970 ha đất đang sản xuất nông nghiệp. 

Được biết, giai đoạn 2014 - 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển các diện tích rừng trồng gỗ lớn các loại như: dầu rái (hơn 118 ha) sao đen (hơn 646,8 ha); thông 3 lá (hơn 545,24 ha); thông Caribe (10 ha); keo (81,2 ha).