Xuất khẩu đạt 431 triệu USD

D.Q 02:39, 01/06/2023

Thông tin từ Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 431,27 triệu USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 46,42% kế hoạch năm 2023. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước đạt 258,76 triệu USD, tăng 0,11% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 172,51 triệu USD, giảm 3,1% so cùng kỳ năm trước, chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là alumin và Hydroxit nhôm, cà phê nhân, chè chế biến, rau, củ, quả, hoa, hạt điều nhân, dệt may và nguyên liệu may. Mặt hàng cà phê nhân, rau, củ, quả, hoa, hạt điều nhân có giá trị xuất khẩu tăng khá. Ngược lại, mặt hàng dệt may cho thấy sự suy giảm xuất khẩu mạnh khi 6 tháng đầu năm mới đạt 49,03 triệu USD, giảm 34,09% so với cùng kỳ năm 2022. Lâm Đồng đang tiếp tục mở hướng cho các mặt hàng xuất khẩu của địa phương, chú trọng tới những thị trường truyền thống.