14 chỉ tiêu vườn cây bưởi da xanh đầu dòng

VĂN VIỆT 06:30, 25/09/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa ban hành quy định tạm thời 14 chỉ tiêu vườn cây bưởi da xanh đầu dòng trên địa bàn. 

Theo đó, 7 chỉ tiêu đầu tiên gồm: Đúng giống Citrus Maxima; diện tích từ 500 m2 trở lên; cây cách cây 5 m, hàng cách hàng 6 m; tuổi cây 36 tháng trở lên; từ thân chính có 3 cành cấp 1 trở lên; từ cành cấp 1 có 2 cành cấp 2 trở lên; từ cành cấp 2 có 2 cành cấp 3 trở lên. 

Và 7 chỉ tiêu còn lại là: cây phát triển tốt 90% trở lên; vườn cây dưới 100 dốc; tầng đất canh tác dày hơn 50 cm; chủ động nguồn nước tưới; không có dấu hiệu nhiễm sâu bệnh; áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh; vị trí giao thông thuận tiện cho xe cơ giới.