Thành lập Liên hiệp HTX rau, hoa Đà Lạt

03:11, 16/11/2010

8 HTX sản xuất rau củ ở Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương đã tự nguyện tham gia liên hiệp HTX rau, hoa Đà Lạt với mong muốn dùng sức mạnh tập thể để tham gia thực hiện những đơn hàng lớn, ký kết hợp đồng với nhiều đối tác quan trọng.

8 HTX sản xuất rau củ ở Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương đã tự nguyện tham gia liên hiệp HTX rau, hoa Đà Lạt với mong muốn dùng sức mạnh tập thể để tham gia thực hiện những đơn hàng lớn, ký kết hợp đồng với nhiều đối tác quan trọng.

Liên hiệp HTX rau, hoa Đà Lạt xác định nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh hiệu quả, mang lại quyền lợi cho thành viên với các phương án kinh doanh vật tư nông nghiệp, hoạt động tín dụng, chế biến và tiêu thụ rau sạch, xây dựng nhà máy chế biến cũng như tiếp cận các nguồn vốn, tiếp cận công nghệ mới, tiếp cận thị trường giúp thành viên cùng phát triển.

Theo kế hoạch, từ nay tới 2015 Liên hiệp sẽ kinh doanh 15 ngàn tấn phân bón, 5 tấn thuốc bảo vệ thực vật và 50 ngàn tấn rau an toàn. Liên hiệp HTX rau, hoa Đà Lạt do ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Công Thừa làm Tổng Giám đốc.

D.Q