900 triệu đồng cho vay phát triển nghề tằm

05:11, 06/11/2019

Hội Nông dân huyện Lâm Hà vừa giải ngân 900 triệu đồng cho 45 hộ nông dân vay phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm...

Hội Nông dân huyện Lâm Hà vừa giải ngân 900 triệu đồng cho 45 hộ nông dân vay phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Theo đó, 30 nông hộ tại xã Tân Văn và 15 nông hộ tại xã Đông Thanh được vay số tiền 20 triệu đồng/hộ để sử dụng trồng dâu, mua nong né, giống tằm, phân bón... Đây là nguồn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân Lâm Đồng, thời gian vay 2 năm và lãi suất ưu đãi. Được biết, giá kén ổn định và kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm tiến bộ đã giúp nông dân Lâm Hà ổn định cuộc sống và phát triển nghề tằm tang là một trong những ưu tiên của địa phương.
 
D.Q