10/12 huyện, thị đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2019

06:12, 09/12/2019

Kết thúc tháng 11/2019, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Lâm Đồng đạt gần 7.281 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước...

Kết thúc tháng 11/2019, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Lâm Đồng đạt gần 7.281 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu do ngành Thuế quản lý đạt hơn 7.078,9 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch và cũng tăng hơn năm trước 19%. Các khoản thu tốt và đã vượt kế hoạch là thu từ nhà đất, thu xổ số kiến thiết, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và thu tiền sử dụng đất, thu công ích…
 
Tính đến thời điểm cuối tháng 11, đã có 10/12 huyện, thành phố đã thu đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2019; nhưng mới có 2/6 đơn vị thu cấp tỉnh hoàn thành kế hoạch.
 
P.L.H