Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kinh phí khuyến công

06:12, 13/12/2019

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban đang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công...

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban đang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp khảo sát 3 doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ vốn khuyến công năm 2020. Theo đó, sau khi khảo sát cụ thể nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với hỗ trợ của vốn khuyến công, mỗi doanh nghiệp sẽ được vay tối đa 500 triệu đồng, thời gian hỗ trợ 5 năm không tính lãi. Nguồn kính phí này cùng vốn đối ứng của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường. 
 
D.Q