Kinh tế Đà Lạt một năm nổi bật

06:12, 27/12/2019

Mọi chỉ số phát triển kinh tế năm 2019 của thành phố Đà Lạt đều vượt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt tính đến giữa tháng 12 này, lần đầu tiên số thu ngân sách thành phố về đích sớm hơn mọi năm với mức tăng cao 11,4%.

Mọi chỉ số phát triển kinh tế năm 2019 của thành phố Đà Lạt đều vượt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt tính đến giữa tháng 12 này, lần đầu tiên số thu ngân sách thành phố về đích sớm hơn mọi năm với mức tăng cao 11,4%.
 
Đóng gói hoa Đà Lạt xuất khẩu. Ảnh: H.Sa
Đóng gói hoa Đà Lạt xuất khẩu. Ảnh: H.Sa
 
Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của UBND tỉnh và Thành ủy giao trong năm 2019, thành phố Đà Lạt vẫn là đầu tàu của nền kinh tế Lâm Đồng nhằm đảm bảo đóng góp vào nền kinh tế chung và hoàn thành kế hoạch năm của tỉnh. Theo đó, với sự nỗ lực ngay từ đầu năm từ các cấp chính quyền thành phố đã tạo ra những kết quả nổi bật, thấy rõ, đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công tác thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ xã hội tăng so với cùng kỳ; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển…theo như đánh giá của UBND thành phố Đà Lạt. 
 
Mức tăng trưởng kinh tế năm 2019 của thành phố Đà Lạt (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10,6% trong khi kế hoạch giao là 10,4%. Để vượt mức tăng trưởng so với kế hoạch chỉ với 0,2% điểm thành phần đối với thành phố Đà Lạt có quy mô kinh tế lớn nhất trong các địa phương của tỉnh Lâm Đồng cho thấy, các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều có sự chuyển động tích cực và đạt mức tăng so với cùng kỳ, vượt mức so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 16.261 tỷ đồng (tính theo giá hiện hành), tăng 16% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.172 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ và giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.761 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng trong các khu vực kinh tế trên đã cấu thành cơ cấu kinh tế Đà Lạt dịch chuyển theo hướng nâng cao tỷ trọng thương mại, dịch vụ và giảm tỷ trọng trong nông nghiệp. Qua đó, đến hết năm 2019, lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 67,2%, công nghiệp - xây dựng chiếm 17,3% và nông - lâm - thủy chiếm 15,5% trong cơ cấu kinh tế thành phố Đà Lạt. 
 
Các chỉ số kinh tế thành phần khác cũng đem lại kết quả đúng như kỳ vọng với tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội trong năm là 12.020 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch và tăng 27% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thực hiện 85,38 triệu USD, đạt 100,5% so với kế hoạch và tăng 112% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách đến du lịch Đà Lạt ước đạt 6,1 triệu lượt khách, đạt 102% so với kế hoạch và tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế chiếm trên 14%, số ngày lưu trú bình quân 2,4 ngày/người. 
 
Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019 của thành phố Đà Lạt có sự tiến bộ vượt bậc với số thu tính đến ngày 17/12 là 1.430 tỷ đồng, đạt 11,4% và bằng 123% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Trong đó, thuế phí, lệ phí là 815 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 118% so với cùng kỳ năm 2018. 
 
Với kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế nêu trên dễ dàng nhận ra bức tranh kinh tế Đà Lạt năm 2019 có bước chuyển biến tích cực, nổi bật trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc thu ngân sách là vấn đề không ít khó khăn trước nay trong nhiệm vụ được giao của các địa phương. Nhìn chung, theo đánh giá của UBND thành phố Đà Lạt, năm 2019, kinh tế - xã hội của thành phố phát triển tương đối toàn diện về mọi mặt, đã góp phần nâng GRDP bình quân đầu người lên 105 triệu đồng/người/năm, vượt so với kế hoạch đặt ra. Và nếu còn những hạn chế cần chỉ ra trong lĩnh vực kinh tế thì đó là công tác thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa đảm bảo đúng tiến độ. Bởi, tổng kế hoạch vốn giao năm 2019 đối với thành phố Đà Lạt trên 294,3 tỷ đồng (số liệu được làm tròn), trong đó nguồn ngân sách tỉnh hơn 149 tỷ đồng, nguồn ngân sách thành phố gần 143 tỷ đồng. Tính đến nay mới ước thực hiện và giải ngân đạt gần 278 tỷ đồng, đạt 94,8% và ước giải ngân đến ngày 31/1/2020 là 293,9 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch. 
 
Từ những kết quả đạt được, bước vào năm 2020, thành phố Đà Lạt đặt ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế bao gồm: Thu hút trên 6,3 triệu lượt khách đến tham quan Đà Lạt, tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 13.323 tỷ đồng, kinh ngạch xuất khẩu đạt khoảng 102 triệu USD và thu ngân sách Nhà nước do thành phố quản lý 1.457 tỷ đồng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) là 10,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế của thành phố vào năm 2020 sẽ bao gồm: Dịch vụ, thương mại 67,5%; công nghiệp - xây dựng 17,5% và nông nghiệp 15%.
 
Năm 2020, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2015 - 2020), vì vậy đối với thành phố Đà Lạt là một năm quan trọng bởi việc hoàn thành thực hiện kế hoạch của thành phố đồng nghĩa góp phần vào hoàn thành kế hoạch chung của tỉnh. 
 
XUÂN TRUNG