Đổi mới mô hình tăng trưởng

06:12, 03/12/2019

Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã và đang đổi mới hoạt động các mô hình tăng trưởng, tạo ra bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng khai thác thế mạnh, tiềm năng của từng vùng sinh thái trên địa bàn. 

Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã và đang đổi mới hoạt động các mô hình tăng trưởng, tạo ra bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng khai thác thế mạnh, tiềm năng của từng vùng sinh thái trên địa bàn. 
 
Tính riêng trong 5 năm trở lại đây, Lâm Đồng đã chuyển giao, nhân rộng hơn 500 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chiếm khoảng 80% kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ ở địa phương. 
 
Đến nay diện tích đất sản xuất ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển không chỉ tập trung những khu vực trọng điểm, mà còn mở rộng đến nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng. Cụ thể, diện tích ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm đạt 28.000 ha; công nghệ nhà kính, nhà lưới hơn 5.600 ha. Và đặc biệt những cây trồng chủ lực ứng dụng giải pháp công nghệ cao như: rau (hơn 22.140 ha); cà phê (gần 19.250 ha); hoa (hơn 2.750 ha)… Trong đó xuất hiện ngày càng nhiều diện tích đạt doanh thu mỗi hecta từ một tỷ đồng trở lên. 
 
Kết quả này ghi nhận trước hết ở công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi lên đến 50.000 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng giá trị cao. 
 
Kế đến là đổi mới các quan hệ sản xuất giữa đơn vị kinh tế tập thể, doanh nghiệp với người sản xuất theo mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa từng bên chủ thể tham gia. Đáng kể Lâm Đồng đã triển khai các chính sách khuyến khích đầu tư sơ chế, chế biến đạt khoảng 54% sản lượng nông sản trước khi đưa ra tiêu thụ. Ngoài ra, gắn với đổi mới hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, Lâm Đồng với gần 20 thương hiệu nông sản lần lượt được xây dựng, mở rộng và không ngừng nâng cao uy tín trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó, thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gồm các sản phẩm rau, hoa, cà phê và du lịch canh nông đã tăng trưởng doanh thu mỗi năm ước tính từ 15% đến 20%...
 
Phát huy hiệu quả đổi mới mô hình tăng trưởng trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục xác định: “lấy công nghệ cao và du lịch canh nông làm khâu đột phá kết hợp nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật, nhằm nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng, đảm bảo phát triển hiện đại, ổn định và bền vững…”.
 
VĂN VIỆT