Tăng gấp đôi mức cho vay ưu đãi xuất khẩu lao động

06:12, 09/12/2019

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định 74/2019/NĐCP (NĐ74) ngày 23/9/2019, sửa đổi - bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm (NĐ61) và Quỹ quốc gia về việc làm; có hiệu lực từ ngày 8/11/2019.
 
Cụ thể, đối với NLĐ, mức vay tối đa là 100 triệu đồng (quy định cũ là 50 triệu đồng). Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, khách hàng vay vốn phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật và theo văn bản hướng dẫn bảo đảm tiền vay của NHCSXH.
 
Nghị định 74 cho vay trực tiếp đến NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại trụ sở chi nhánh cấp tỉnh, cấp huyện nơi NLĐ cư trú hợp pháp (NHCSXH nơi cho vay); Theo NĐ61, NLĐ có ủy thác một số công việc trong qui trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội và thông qua Tổ TK&VV theo qui định của NHCSXH.
 
Nghị định 74 quy định giải ngân bằng hình thức chuyển khoản cho doanh nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, thay vì giải ngân cho người vay theo NĐ61.
 
Cũng theo Nghị định 74, định kỳ hạn trả nợ tối đa không quá 6 tháng/kỳ (thay vì 3 tháng như quy định của NĐ61). Riêng đối tượng vay vốn NLĐ tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng NHCSXH nơi cho vay thỏa thuận với khách hàng vay vốn về kỳ hạn trả nợ gốc, lãi tiền vay, nhưng tối đa không quá 12 tháng/kỳ...
 
PHẠM LÊ