Phát triển khoảng 549.000 gia súc và 7,7 triệu gia cầm

06:01, 03/01/2020

Thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng hiện đang phát triển gần 549.000 gia súc và 7,7 triệu gia cầm. Trong đó, gồm gần 440.450 con heo, 108.700 con bò thịt và bò sữa. 

Thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng hiện đang phát triển gần 549.000 gia súc và 7,7 triệu gia cầm. Trong đó, gồm gần 440.450 con heo, 108.700 con bò thịt và bò sữa. 
 
Trong năm 2019, tổng sản lượng trứng gia cầm hơn 331 triệu quả; thịt hơi và sữa tươi đạt lần lượt 102.422 tấn và 84.275 tấn. Riêng sản lượng thủy sản thu hoạch gần 10.650 tấn (có 1.000 tấn cá nước lạnh); các sản phẩm từ ong đạt hơn 30 tấn.
 
Toàn tỉnh Lâm Đồng có tất cả gần 95.600 con heo được công nhận chăm sóc theo quy trình VietGAHP quy mô nông hộ; 1.500 con bò sữa đạt tiêu chuẩn Organic quốc tế tại Trang trại Bò sữa Vinamilk Lâm Đồng.    
 
Cũng trong năm 2019, đáng kể với hơn 90% tổng sản lượng mật ong Lâm Đồng xuất khẩu thành công sang thị trường châu Âu, châu Mỹ, các nước Trung Đông, Nhật Bản…
 
VŨ VĂN