Cho vay ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

08:05, 22/05/2020

(LĐ online) - Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đam Rông cho biết đang tiến hành nhận ký quỹ và cho vay ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

(LĐ online) - Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đam Rông cho biết đang tiến hành nhận ký quỹ và cho vay ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
 
Theo đó, mọi đối tượng tại địa bàn Đam Rông khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc đều được thực hiện chính sách này. Điều kiện ký quỹ và cho vay ký quỹ là các đối tượng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đăng ký thường trú tại địa phương và đã có ký kết hợp đồng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Khách hàng thực hiện ký quỹ trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Việc ký quỹ giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động khi đi xuất khẩu lao động theo yêu cầu từ phía Hàn Quốc. Mức ký quỹ là 100 triệu đồng trong thời gian 5 năm 6 tháng.
 
Đối với các đối tượng khó khăn, chưa đủ khả năng để ký quỹ, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ cho vay để ký quỹ với mức cho vay là 100 triệu đồng, không phải bảo đảm tiền vay. Thời hạn vay là 5 năm 6 tháng, phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng tại Phòng Giao dịch Ngân hành Chính sách Xã hội Đam Rông. Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.
 
HOÀNG MY