Đam Rông: Triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc

05:06, 26/06/2020

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đam Rông hiện đang phối hợp cùng các xã trên địa bàn huyện triển khai công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 1, năm 2020 cho đàn gia súc...

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đam Rông hiện đang phối hợp cùng các xã trên địa bàn huyện triển khai công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 1, năm 2020 cho đàn gia súc. Trong đó, đối với đàn trâu, bò tiêm 2 loại vắc xin lở mồm long móng và tụ huyết trùng với tổng số 6.200 liều; đối với đàn heo tiêm vắc xin lở mồm long móng và 3 bệnh đỏ gần 2.000 liều; đối với chó sẽ tiêm 4.200 liều vắc xin phòng dại Rabisin. 
 
Được biết, trước đó, Trung tâm Nông nghiệp huyện cũng đã hoàn thành 2 đợt phun xịt tiêu độc khử trùng trên diện tích 750 nghìn m 2. Việc tiêu độc khử trùng và tiêm vắc xin cho đàn gia súc nhằm góp phần bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thúc đẩy ngành chăn nuôi của huyện phát triển theo hướng bền vững.
 
LÊ TUẤN