Đam Rông: Trồng mới 235 ha cây trồng các loại

04:06, 29/06/2020

Huyện Đam Rông đã trồng mới được 235 ha cây công nghiệp các loại trong 6 tháng đầu năm 2020, trong đó, 80 ha cây ăn trái, 110 ha cây mắc ca, 45 ha cây dâu tằm...

Huyện Đam Rông đã trồng mới được 235 ha cây công nghiệp các loại trong 6 tháng đầu năm 2020, trong đó, 80 ha cây ăn trái, 110 ha cây mắc ca, 45 ha cây dâu tằm; tái canh, ghép cải tạo 400 ha cà phê. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện; đây là những giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai ở địa phương, kháng bệnh tốt, có năng suất, sản lượng cao hơn so với các giống cũ. Diện tích trồng mới được triển khai chủ yếu tại địa bàn các xã như Phi Liêng, Đạ K’Nàng, Rô Men, Liêng S’rônh và Đạ R’sal.
 
VĂN TÂM