Lạc Dương: Phấn đấu thu hút 2,6 triệu lượt du khách trong 5 năm đến

05:06, 24/06/2020

Lạc Dương đã đưa ra chỉ tiêu cho ngành du lịch huyện nhà trong thời gian đến mỗi năm tăng từ 10% về lượng khách và từ 12 - 15% về doanh thu, phấn đấu đến năm 2025 thu hút khoảng 2,6 triệu lượt khách đến huyện, doanh thu đạt trên 330 tỷ đồng.

Lạc Dương đã đưa ra chỉ tiêu cho ngành du lịch huyện nhà trong thời gian đến mỗi năm tăng từ 10% về lượng khách và từ 12 - 15% về doanh thu, phấn đấu đến năm 2025 thu hút khoảng 2,6 triệu lượt khách đến huyện, doanh thu đạt trên 330 tỷ đồng.
 
Nằm kề Đà Lạt, nhờ khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi cùng nền văn hóa bản địa giàu màu sắc nên du lịch Lạc Dương đã khởi sắc nhanh trong những năm gần đây. Huyện hiện có 10 khu du lịch và điểm du lịch hoạt động khá hiệu quả. Tính từ năm 2016 đến nay, doanh thu du lịch đạt khoảng 463 tỷ đồng với hơn 6,3 triệu lượt du khách đến tham quan, tăng bình quân hằng năm 10 - 12% về lượng khách và trên 15% về doanh thu.
 
Trong thời gian đến, Lạc Dương sẽ tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, nâng cao cơ sở hạ tầng, năng lực quản trị và chất lượng phục vụ tại các khu, điểm du lịch để phát triển các sản phẩm du lịch thế mạnh của địa phương.
 
Huyện cũng sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch mới gắn với lợi thế của địa phương như: du lịch văn hóa, du lịch canh nông, du lịch cộng đồng, du lịch môi trường rừng...
Huyện cũng sẽ đẩy mạnh việc xã hội hóa, kêu gọi các nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có tính liên vùng, liên loại hình dịch vụ, đầu tư xây dựng hệ thống khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của huyện, các khu vui chơi giải trí, các điểm tham quan du lịch mới để thu hút du khách.
 
GIA KHÁNH