Sản xuất 2,2 triệu mét khối đá

09:12, 10/12/2020

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2020, Lâm Đồng đã sản xuất 2,2 triệu m3 đá các loại, tăng 10,31% so cùng kỳ 2019...

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2020, Lâm Đồng đã sản xuất 2,2 triệu m 3 đá các loại, tăng 10,31% so cùng kỳ 2019. Số đá khai thác chủ yếu là đá sử dụng làm vật liệu xây dựng, làm đường giao thông tại các mỏ đá rải rác trong toàn tỉnh. Được biết, Lâm Đồng đang tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động nổ mìn khai thác các mỏ đá, giúp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân cũng như dân cư sống xung quanh khu vực khai thác. Một số khu vực nhạy cảm, Lâm Đồng đã xác định thời hạn chấm dứt khai thác, trồng cây xanh, đảm bảo cảnh quan môi trường, trả lại đất cho địa phương quản lý.
 
D.Q