Sản xuất theo VietGAP gần 3.914 ha

05:12, 21/12/2020

Thống kê mới đây cho biết, toàn tỉnh Lâm Đồng đang phát triển gần 3.914 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong đó, gồm khoảng 2.164 ha rau, 852 ha cây ăn trái, 583 ha chè, 136 ha cà phê, 130 ha lúa, 46 ha dược liệu, 3 ha tiêu.

Thống kê mới đây cho biết, toàn tỉnh Lâm Đồng đang phát triển gần 3.914 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong đó, gồm khoảng 2.164 ha rau, 852 ha cây ăn trái, 583 ha chè, 136 ha cà phê, 130 ha lúa, 46 ha dược liệu, 3 ha tiêu.
 
Cùng với đó, toàn tỉnh Lâm Đồng được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAHP đối với từng số lượng các loài vật nuôi như: hơn 67.880 con heo, 1.500 con bò sữa, 50.000 con cá tầm, 400 đàn ong. 
 
Đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng đã phát triển hoạt động 165 chuỗi liên kết sản xuất gắn với sơ chế, chế biến và tiêu thụ nông sản các loại với hơn 16.620 hộ tham gia. Cụ thể, liên kết chuỗi trên lĩnh vực trồng trọt đạt 24.104 ha (tổng sản lượng khoảng 337.683 tấn); chăn nuôi với tổng đàn 855.399 con (tổng sản phẩm 143.252 tấn)…
 
MẠC KHẢI