Cát Tiên: Gấp rút hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư

06:05, 18/05/2021

Huyện Cát Tiên đang gấp rút thực hiện triển khai những dự án, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nỗ lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống người dân.

Huyện Cát Tiên đang gấp rút thực hiện triển khai những dự án, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nỗ lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống người dân.
 
Trong giai đoạn 2020 - 2025, huyện Cát Tiên tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ
Trong giai đoạn 2020 - 2025, huyện Cát Tiên tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ
 
Những năm qua, huyện Cát Tiên đã huy động các nguồn vốn, như: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các chương trình khác và sự đóng góp của Nhân dân để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ. Trong đó, huyện đã ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực, như: Giao thông, thủy lợi, điện, hạ tầng nông thôn; đầu tư cho các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới... Nhờ đó, cơ sở hạ tầng toàn huyện, nhất là hạ tầng giao thông, trường học có nhiều thay đổi. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cát Tiên.
 
Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã xây dựng Kế hoạch lãnh đạo về thực hiện chương trình thu hút đầu tư; Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; Chương trình phát triển dịch vụ, thương mại gắn với du lịch trên địa bàn huyện Cát Tiên. 
 
Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết: Đến nay, trên địa bàn huyện đã thu hút được 2 dự án đầu tư gồm: Dự án cấp nước sạch sinh hoạt do Công ty Cổ phần Đầu tư Lộc Phát và Dự án Bến xe trung tâm huyện do Công ty Cổ phần Cát Tiên Phát làm chủ đầu tư. Các dự án này đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch và nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân trên địa bàn. 
 
Theo Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, ngay từ những ngày đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã liên tục chủ trì các cuộc họp, đôn đốc các ngành, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thành các dự án trọng điểm. 
 
Đối với chương trình thu hút đầu tư, huyện Cát Tiên đang kêu gọi các công ty, doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng bến xe trung chuyển thị trấn Phước Cát, xã Gia Viễn; đầu tư nhà máy xử lý rác của huyện, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt 90%; thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế đầu tư vào các điểm du lịch tại hồ Đắc Lô, hồ Đạ Sỵ, hang Thoát Y, thác Đạ Rông, xã Đồng Nai Thượng;... Đồng thời, UBND huyện đang tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Cát Tiên vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ thu hút các nhà đầu tư.
 
Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, huyện Cát Tiên tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để xây dựng đô thị thị trấn Cát Tiên và thị trấn Phước Cát hoàn thiện, nâng cao tiêu chí đô thị loại V. Phấn đấu đến năm 2025, có trên 94% các trường học trên địa bàn huyện đảm bảo cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng và nâng cấp hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ diện tích tưới đảm bảo đạt trên 95%; tập trung triển khai công trình hồ chứa nước Phước Sơn, xã Phước Cát 2. Triển khai dự án đường từ xã Đồng Nai Thượng đến xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm; đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH90. 
 
Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; đầu tư nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu IV, di tích khảo cổ Cát Tiên và đầu tư các dự án gắn với phát triển du lịch sông Đồng Nai. Phấn đấu cứng hóa 100% đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo quy hoạch; đầu tư phát triển hệ thống đường vận xuất; hoàn thiện và nâng cấp các tuyến đường giao thông nối liền các điểm du lịch trên địa bàn; hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại; xây dựng hệ thống đường nội bộ, vỉa hè, thoát nước và mở rộng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn các đô thị và trung tâm các xã. Đảm bảo nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp, đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khác để đảm bảo phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 
 
Để thực hiện được các nhiệm vụ này, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Cát Tiên tập trung huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và chủ động huy động nguồn lực tại địa phương, như: Đấu giá quyền sử dụng đất, huy động nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức và đóng góp của người dân...
 
Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; trong đó, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; chú trọng công tác quản lý quy hoạch; tạo môi trường đầu tư thông thoáng; có các chính sách hỗ trợ về đất đai, giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện. 
 
HOÀNG SA