Chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

04:10, 05/10/2021

Toàn tỉnh bắt đầu triển khai Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn năm 2021-2025, nhằm chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Toàn tỉnh bắt đầu triển khai Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn năm 2021-2025, nhằm chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn.
 
Trong đó, tập trung giám sát các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi bệnh mới phát hiện ở diện hẹp. 
 
Các trường hợp giấu dịch bệnh, không khai báo, bán chạy gia súc, gia cầm bị bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh... phải cương quyết xử lý nghiêm theo quy định.
 
Riêng bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò phải triển khai các giải pháp phòng, chống hiệu quả giai đoạn năm 2021-2025, đồng thời tổng kết, đánh giá để ban hành kế họach thực hiện giai đoạn năm 2026-2030...
 
VĂN VIỆT