Sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ

04:08, 11/08/2022
Ngày 10/8, Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, theo thống kê sơ bộ, sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước.
 
Công nhân làm việc tại Công ty Sợi lông cừu Đà Lạt. Đây là đơn vị có sản phẩm công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ
Công nhân làm việc tại Công ty Sợi lông cừu Đà Lạt. Đây là đơn vị có sản phẩm công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ
 
Cụ thể, đá vật liệu xây dựng ước đạt 2,85 triệu m3, tăng 16,07%; cao lanh các loại ước đạt 286 ngàn tấn, tăng 36,31%; chè chế biến ước đạt 9,3 ngàn tấn, tăng 2,92%; hạt điều chế biến ước đạt 1,4 ngàn tấn, tăng 3,24%; bia ước đạt 113 triệu lít, tăng 8,08%; rau cấp đông ước đạt 28,73 ngàn tấn, tăng 53,98%; sợi len lông cừu ước đạt 1,98 ngàn tấn tăng 30,37%; điện thương phẩm ước đạt 1.616,2 triệu kWh tăng 11,85%…
 
Bên cạnh đó, một số sản phẩm ước năm 2022 giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: sợi tơ tằm các loại ước đạt 797,02 tấn giảm 3,63%; lụa tơ tằm các loại ước đạt 2,07 triệu m2 giảm 40,57%; phân bón NPK ước đạt 115 ngàn tấn giảm 1,05%.
 
Tính riêng chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp dự tính 6 tháng đầu năm 2022 tăng 15,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành Công nghiệp khai khoáng tăng 23,32%; ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,44%; sản xuất và phân phối điện tăng 17,35%.
 
C.PHONG