Trên 2.200 tỷ đồng xây dựng Nhà máy Điện gió Xuân Trường 1

05:09, 26/09/2022
Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường (thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương) vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Điện gió Xuân Trường 1 trên tổng diện tích 32,5 ha tại xã Xuân Trường, Đà Lạt. 
 
Trong đó, 17,5 ha diện tích sử dụng đất có thời hạn, 15 ha diện tích sử dụng đất tạm thời.
 
Quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục chính như: Trạm biến áp 22/110 kV, các trụ móng tuabin gió loại 3 cánh, tổng công suất lần lượt 63 MVA và 50 MW; đường dây 110 kV mạch đơn đấu nối trạm biến áp điện gió Xuân Trường 1 và Xuân Trường 2, chiều dài khoảng 1 km. 
 
Quy mô đạt tổng công suất 50 MW, điện lượng bình quân 180 GWh/năm.  
 
Tiến độ thực hiện từ nay đến quý 4/2023, hoàn thành các thủ tục pháp lý về thiết kế xây dựng, bồi thường, đền bù, giải phóng mặt bằng. Từ quý 1/2024 đến quý 2/2025 thi công, lắp đặt thiết bị tuabin, nghiệm thu đi vào hoạt động.
 
Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.212,8 tỷ đồng.
 
MẠC KHẢI