Củng cố dây chuyền, xử lý điểm nghẽn, nâng công suất nhà máy

03:12, 22/12/2022
Trong năm 2022, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề để Công ty triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm 2023; trong đó, có mục tiêu củng cố dây chuyền thiết bị, xử lý điểm nghẽn, nâng công suất nhà máy.
 
Công nhân tuần kiểm thiết bị tại Nhà máy alumin
Công nhân tuần kiểm thiết bị tại Nhà máy alumin
 
Năm 2022, với các giải pháp điều hành linh hoạt, Công ty tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quản trị đảm bảo tốt lợi nhuận. Theo đó, sản xuất 735.200 tấn alumina, đạt 113,1% kế hoạch, tăng 1,2% so với năm 2021. Tiêu thụ sản phẩm alumina 685.500 tấn, đạt 112,4% kế hoạch, tăng 4,2% năm 2021. Doanh thu: 3.515 tỷ đồng, đạt 131,3% kế hoạch đầu năm, tăng 30,7% so với năm 2021. Lợi nhuận: 55,4 tỷ đồng, đạt 246,2% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước: 270,4 tỷ đồng, đạt 108,2% kế hoạch. Chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên tốt với mức thu nhập bình quân 18,5 triệu đồng/người/tháng.
 
Đạt được những kết quả trên là nhờ Công ty đã tiếp tục duy trì ổn định dây chuyền sản xuất, công suất tại các công đoạn được cải thiện, chất lượng sản phẩm ổn định, đảm bảo. Công tác chăm sóc, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tiếp tục triển khai theo hướng ứng dụng các cải tiến công nghệ, tăng cường tự động hóa.
 
Đặc biệt, nhờ giá bán sản phẩm trên thị trường tương đối tốt, công tác tiêu thụ trong năm khá thuận lợi. Cơ bản toàn bộ sản phẩm alumina sản xuất ra được tiêu thụ hết, toàn bộ lượng hydrat tồn kho cuối năm 2021 chuyển sang đã được tiêu thụ hết. 
 
Công tác an toàn lao động, môi trường cơ bản được duy trì tốt, không để xảy ra sự cố về môi trường. Trong năm, tiếp tục lắp đặt thêm các hệ thống quan trắc để tăng cường giám sát bổ sung thêm một số chỉ tiêu, nâng cao chất lượng báo cáo kết quả online theo quy định mới của Chính phủ. Công tác tư duy tác phong công nghiệp và 5S được cán bộ, công nhân viên triển khai quyết liệt hơn. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được duy trì triển khai và đạt được một số kết quả.
 
Trong năm 2023, Công ty xác định tập trung nguồn lực thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đảm bảo kịp thời đủ diện tích cho khai thác; quản trị tốt công nghệ, duy trì vận hành ổn định, hiệu quả dây chuyền hydrat; cải tạo, tối ưu công nghệ, tăng công suất nung; tiếp tục xem xét, triển khai đầu tư, củng cố dây chuyền thiết bị, xử lý các điểm nghẽn theo kế hoạch mục tiêu nâng công suất nhà máy; thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản trị tốt giá thành, tiếp tục đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và toàn dự án.
 
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đưa ra các nhóm giải pháp chính; trong đó, tiếp tục quản trị tốt công tác vận hành tại các công đoạn trong dây chuyền sản xuất hydrat nhằm tối ưu, duy trì sản xuất ổn định, sản xuất đạt 650.000 tấn alumina quy đổi. Ngoài ra, công tác an toàn môi trường, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, duy trì thực hiện tư duy tác phong công nghiệp, mô hình “Nhà máy - Công viên”, chuyển đổi số cũng được Công ty chú trọng thực hiện. 
 
ĐÔNG ANH