Khai thác bền vững nguồn dược liệu dưới tán rừng

01:01, 06/01/2023
Trong năm 2022, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã xây dựng và ban hành quy chế quản lý, bảo tồn, khai thác bền vững nguồn dược liệu dưới tán rừng tự nhiên.
 
Qua đó, đánh giá các nguồn gen dược liệu, chỉ tiêu sinh trưởng, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với điều kiện khí hậu. 
 
Đồng thời khảo sát, xây dựng kế hoạch thu hái dược liệu và cấp giấy chứng nhận sản xuất thực hành tốt nuôi trồng và thu hái (GACP WHO) tại các khu vực rừng tự nhiên, bảo tồn. 
 
Ngoài ra, hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp di nhập, khảo nghiệm, nhập nội để phát triển sản xuất một số giống dược liệu mới (thảo quả, khôi nhung...), nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng các giống dược liệu chủ lực của tỉnh (atiso, đương quy...).
 
Đặc biệt, tập huấn chuyên sâu đối với các tổ chức, cá nhân về kỹ thuật canh tác, sơ chế, chế biến các loại dược liệu như atiso, đảng sâm, đương quy, diệp hạ châu, lan gấm, nấm linh chi, đông trùng hả thảo...
 
VŨ VĂN