Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế

01:01, 06/01/2023
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2023, ngành Thuế tiếp tục triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao năng lực công chức, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Tăng cường kiểm soát tuân thủ đối với hoạt động công vụ, chỉ đạo các bộ phận giám sát đoàn thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác, thực hiện đúng quy trình thanh tra, kiểm tra. 
 
Trong năm 2022, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế là 6.050 hồ sơ của 1.717 đơn vị, trong đó có 6.041 hồ sơ chấp nhận theo kê khai của đơn vị, không chấp nhận 9 hồ sơ. Ban hành 747 quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 147% kế hoạch năm, bằng 77% cùng kỳ. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện xử lý, truy thu, truy hoàn và phạt là 88,9 tỷ đồng, trong đó truy thu 67,5 tỷ đồng, tiền phạt 21,4 tỷ đồng, truy hoàn 75 triệu đồng; số thuế không được hoàn 2,9 tỷ đồng, giảm lỗ 246,7 tỷ đồng, giảm khấu trừ 10,5 tỷ đồng.
 
DIỄM THƯƠNG