Truy tìm đối tượng phá rừng tại xã Đông Thanh

04:02, 03/02/2021

(LĐ online) - Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 phối hợp với các cơ quan pháp luật huyện Lâm Hà tâp trung nắm bắt thông tin, khẩn trương điều tra, truy tìm, xử lý nghiêm đối tượng phá rừng trồng tại lô a9, khoảnh 1, tiểu khu 269, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà. 

(LĐ online) - Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 phối hợp với các cơ quan pháp luật huyện Lâm Hà tâp trung nắm bắt thông tin, khẩn trương điều tra, truy tìm, xử lý nghiêm đối tượng phá rừng trồng tại lô a9, khoảnh 1, tiểu khu 269, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà. 
 
Thống kê ban đầu, vụ phá rừng diễn ra trên diện tích 2.900m2 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, tác động 108 cây thông 3 lá nhóm IV (gần 36,3m3), thuộc đối tượng rừng phòng hộ là rừng trồng. Thời điểm kiểm tra chưa xác định đối tượng vi phạm. 
 
Kết quả điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ vụ phá rừng vừa nêu, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 báo cáo về Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng trước ngày 19/2/2021.
 
VĂN VIỆT