Không hưởng đồng thời hai chính sách ưu đãi cùng loại

07:01, 16/01/2022
Bà Võ Thị Kiều Chi (Sóc Trăng) là giáo viên, có quyết định tuyển dụng và phân công vào trường thuộc xã đặc biệt khó khăn từ ngày 1/9/2015, hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, trợ cấp lần đầu chỉ áp dụng đối với giáo viên luân chuyển. Bà Chi là giáo viên tuyển dụng nên không được hưởng chế độ này. Bà Chi hỏi, vậy bà có được trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?
 
Bà Chi đã liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo hỏi và được trả lời, do bà hưởng chế độ theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP rồi nên không được trợ cấp lần đầu.
 
Bộ Nội vụ trả lời về vấn đề này như sau:
 
Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ) và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách quy định tại 2 Nghị định nêu trên.
 
Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.
 
Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Sóc Trăng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sóc Trăng để được giải đáp.
 
(Theo Chinhphu.vn)