Nghỉ không lương khi công ty thực hiện "3T" có được trợ cấp?

06:01, 17/01/2022
Ông Trần Minh Luân Anh (Bến Tre) được công ty làm hồ sơ để hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và BHXH huyện đã xác nhận là trong gian nghỉ dịch ông Luân Anh được nghỉ theo chế độ không hưởng lương.
 
Khi công ty nộp hồ sơ cho UBND huyện thì được trả lời, do công ty thực hiện sản xuất theo phương án 3T nên chưa giải quyết chế độ trong trường hợp này vì chưa có hướng dẫn của tỉnh.
 
Tuy nhiên, ông Luân Anh được biết đã có văn bản bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng và nghỉ việc không hưởng lương, trong đó có nội dung "địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19".
 
Ông Luân Anh hỏi, vậy ông có được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP không?
 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:
 
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp sau:…bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19” thì thuộc đối tượng được hỗ trợ.
 
Nếu công ty của ông Trần Minh Luân Anh có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản này thì nộp hồ sơ đến UBND huyện nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất… để được xem xét, phê duyệt theo quy định.
 
(Theo Chinhphu.vn)