Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội

03:05, 25/05/2022
(LĐ online) - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết: Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 5 tháng đầu năm 2022 trên toàn tỉnh là 202 triệu đồng (14 trường hợp vi phạm).
 
Cụ thể, các hành vi vi phạm trên mạng xã hội Facebook là 9 trường hợp, phạt 135 triệu đồng. Riêng về quảng cáo bất động sản phạt 125 triệu ở 8 trường hợp vi phạm. Phạt 2 trường hợp Internet 5 triệu đồng, tần số 2 trường hợp, các wedside vi phạm 1 trường hợp đã xử phạt 60 triệu đồng.
 
Nganh thông tin và truyền thông Lâm Đồng đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc xử lý vi phạm nhằm chấn chỉnh các hoạt động trên mạng xã hội đạt chuẩn mực theo Bộ Quy tắc ứng xử mới được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
 
DIỄM THƯƠNG