Đức Trọng: 7 vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

05:06, 10/06/2022
Theo UBND huyện Đức Trọng, trong tháng 5 vừa qua, trên địa bàn huyện này đã xảy ra 7 vụ lấn chiếm gần 14.281 m2 đất rừng trái phép; 1 vụ phá rừng trên diện tích 1.172 m2, thiệt hại hơn 15,5 m3 gỗ. 
 
Riêng 2 vụ phá rừng chưa xác định đối tượng, lực lượng chức năng đã tịch thu gần 26 m 3 gỗ tròn các loại. 
 
Cùng thời gian này, toàn địa bàn huyện Đức Trọng đã giải tỏa xong 15.528 m 2 diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Trong đó Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Năng đã giải tỏa 9.742 m 2; Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh giải tỏa 5.786 m 2
 
Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh cũng đã giải tỏa 3.074 m 2 diện tích cây trồng sản xuất trái phép trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và tái lấn chiếm. 
 
Cùng với đó, huyện Đức Trọng đã trồng 5.772 cây xanh trong Chương trình 50 triệu cây xanh toàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
MẠC KHẢI