TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

03:01, 14/01/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Căn cứ nhu cầu về nhân lực, Trường Đại học Đà Lạt trân trọng thông báo tuyển dụng viên chức như sau:
 
I. Giảng viên
 


II. Chuyên viên 

III. Kế toán viên 

IV. Nghiên cứu viên 

 

Các nội dung khác liên quan đến vấn đề tuyển dụng ứng viên dự tuyển xem chi tiết tại Website: http://tchc.dlu.edu.vn/vi/thong-bao-moi-74c7a/truong-dai-hoc-da-lat-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020