Đạ Huoai: Gần 2,7 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân khó khăn do dịch covid-19

05:09, 08/09/2021

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đạ Huoai cho biết, tính đến ngày 1/9/2021 huyện đã chi hỗ trợ cho 1.730 trường hợp là người lao động, người hưởng chính sách xã hội...

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đạ Huoai cho biết, tính đến ngày 1/9/2021 huyện đã chi hỗ trợ cho 1.730 trường hợp là người lao động, người hưởng chính sách xã hội cũng như các chủ sử dụng lao động đang gặp khó khăn trên địa bàn theo chính sách hỗ trợ của tỉnh với tổng cộng gần 2,7 tỷ đồng.
 
Cấp phát tiền hỗ trợ đến người dân tại huyện Đạ Huoai
Cấp phát tiền hỗ trợ đến người dân tại huyện Đạ Huoai
 
Cụ thể, huyện đã hỗ trợ cho 15 trường hợp kinh doanh, dịch vụ sử dụng lao động gặp khó khăn, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.  Đồng thời, hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho mỗi trường hợp, gồm 556 lao động tự do bị mất việc gặp khó khăn; 76 trường hợp người có công cách mạng; 996 trường hợp bảo trợ xã hội; 34 hộ nghèo và 53 hộ cận nghèo, 44 trường hợp bán vé số dạo.
 
Đây là đợt đầu tiên huyện thực hiện việc hỗ trợ cho dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 và dự kiến đợt hỗ trợ thứ 2 sẽ kéo dài từ nay đến 31/12/2021. 
 
HOÀNG PHƯƠNG - VIẾT TRỌNG