Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Di Linh

04:09, 09/09/2021

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2090 về quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Di Linh, huyện Di Linh đến năm 2030.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2090 về quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Di Linh, huyện Di Linh đến năm 2030.
 
Theo quyết định trên, định hướng phát triển thị trấn Di Linh theo hình thái các khu đô thị tập trung với các trục hành lang kinh tế như Quốc lộ 20, Quốc lộ 28 liên kết không gian xanh với cảnh quan hồ Tây Di Linh, hồ Đông Di Linh, hồ Tân Lập, sông Đạ Riàm và hồ KaLa. Không gian phát triển đô thị Di Linh định hướng phát triển thành 6 khu đô thị gắn với hệ thống giao thông khung của đô thị, gồm khu đô thị trung tâm thị trấn, khu đô thị phía Tây, khu đô thị hồ Tây, khu đô thị hồ Đông, khu đô thị Đông Nam thị trấn và khu đô thị thương mại dịch vụ. Theo đó, các khu đô thị hiện hữu được cải tạo chỉnh trang và nâng cấp, còn các khu đô thị mới sẽ được xây dựng đồng bộ và hiện đại. 
 
Về quy mô dân số năm 2020, thị trấn Di Linh có khoảng 29.572 người. Dự báo đến năm 2030 có khoảng từ 48.000 - 50.000 người. Quy mô đất đai có diện tích trên 2.500 ha, trong đó quy mô đất xây dựng đô thị dự báo đến năm 2030 là từ 700 ha đến 750 ha. Theo quy hoạch, thị trấn Di Linh là trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của huyện Di Linh.
 
Để đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị thị trấn Di Linh đạt đô thị loại IV vào năm 2025, hiện thị trấn Di Linh đang tập trung thực hiện các chương trình trọng điểm và các dự án ưu tiên đầu tư. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025: tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu dân cư, nhà máy cung cấp nước, khu xử lý nước thải tập trung, khu xử lý chất thải rắn… Giai đoạn 2025 - 2030: tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gắn kết đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cấp huyện và cấp khu vực trên địa bàn thị trấn. 
 
Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác (ODA, viện trợ quốc tế, nguồn vốn của nhà đầu tư và nguồn đóng góp của người dân...). Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển xây dựng thị trấn Di Linh đến năm 2030 là trên 4,7 ngàn tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trên 1 ngàn tỷ đồng, vốn kêu gọi đầu tư trên 3,6 ngàn tỷ đồng.
 
NDONG BRỪM