Sử dụng phần mềm "Quản lý di biến động của công dân ra, vào vùng dịch" như thế nào

04:09, 09/09/2021

UBND tỉnh đã yêu cầu dừng sử dụng phần mềm hệ thống quản lý lái xe và lịch trình vận chuyển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chuyển sang sử dụng phần mềm quản lý di biến động dân cư ra vào vùng dịch...

UBND tỉnh đã yêu cầu dừng sử dụng phần mềm hệ thống quản lý lái xe và lịch trình vận chuyển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chuyển sang sử dụng phần mềm quản lý di biến động dân cư ra vào vùng dịch của Bộ Công an và phần mềm quản lý khai báo y tế của Bộ Y tế. Việc chuyển qua sử dụng phần mềm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi qua các chốt kiểm dịch.
 
Công dân có thể sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để thực hiện đăng ký khai báo y tế trước khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn
 
Về quy trình khai báo y tế thực hiện tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế, tuy nhiên bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú. Sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sẽ cấp mã QR code, người dân có thể chụp lại màn hình hoặc chọn mục lưu để lưu mã QR code để sử dụng khi qua chốt kiểm dịch. Trường hợp công dân không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ trạm kiểm soát phát phiếu khai báo y tế (mẫu thông tin khai báo y tế do Bộ Công an xây dựng) cho người dân để kê khai.
 
NGUYỄN NGHĨA