Thêm nhiều tổ chức và cá nhân được cấp nhãn hiệu chứng nhận ''Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành''

05:09, 08/09/2021

Theo UBND thành phố Đà Lạt, trong tháng 8 vừa qua, thành phố đã cấp nhãn hiệu chứng nhận "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" cho 20 tổ chức và cá nhân trên địa bàn sử dụng.

Theo UBND thành phố Đà Lạt, trong tháng 8 vừa qua, thành phố đã cấp nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 20 tổ chức và cá nhân trên địa bàn sử dụng.
 
20 tổ chức và cá nhân được cấp trong dịp này gồm 13 cơ sở kinh doanh hoa; 7 cơ sở kinh doanh rau. 
 
Đến thời điểm này, tổng cộng Đà Lạt đã cấp nhãn hiệu chứng nhận trên cho 461 tổ chức và cá nhân sử dụng, trong đó có 366 cơ sở đơn vị sản xuất kinh doanh hoa, 76 cơ sở đơn vị sản xuất kinh doanh rau, 10 cơ sở du lịch và 9 cơ sở kinh doanh cà phê. 
 
Bên cạnh đó, thành phố cũng cấp 39 nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt”, 22 nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt” và 20 nhãn hiệu “Cà phê Cầu Đất” cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn sử dụng.
 
VIẾT TRỌNG