Điều trị cai nghiện ma tuý nội trú chuyển từ cai nghiện, điều trị sang phục vụ

05:09, 19/09/2022
Theo đó, phương châm này được cụ thể hoá bằng các biện pháp như tăng cường hàm lượng y tế trong hoạt động điều trị, tăng cường các giải pháp công tác xã hội, vai trò tự quản trong điều hành các hoạt động, tập trung xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - thể thao; tạo được sự liên kết với nhiều sở, ngành, đoàn thể và thân nhân học viên trong hoạt động điều trị nội trú. 
 
Hiện, tổng số người được cai nghiện, chữa trị là 1.530 người; trong đó cai nghiện bắt buộc 629, cai nghiện tự nguyện 447. Số người nghiện ma túy được điều trị cắt cơn 315 người; số người nghiện ma túy hoàn thành thời gian cai nghiện 737 người; số người nghiện ma túy được dạy nghề là 95 người; số người được tư vấn quản lý sau cai 971 người. 
 
Người nghiện ma túy cai nghiện, chữa bệnh tại cơ sở cai nghiện đều được tư vấn, giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ đạt hiệu quả cao, được tư vấn về dự phòng tái nghiện. 
 
NGUYỄN NGHĨA