Nhớ cô giáo cũ

NGUYỄN THÁNH NGÃ 06:13, 16/11/2023

Cô giáo tôi thuở ấy
Lặng lẽ thời gian trôi
Nhưng bóng xưa còn lại
Dịu hiền trong lòng tôi


Trường xưa tà áo trắng
E ấp dưới thông già
Mỗi lần mùa hè đến
Rộn ràng bao tiếng ca


Rồi bầy chim tung cánh
Cô xưa về nơi nao
Lớp xưa nhớ phấn trắng
Người xưa biệt phương nào!...


Chắc cô vẫn còn nhớ
Nỗi nhớ cuối cuộc đời
Người đưa đò rời bến
Thầm lặng như đất trời


Tôi bây giờ trở lại
Trường xưa đã đổi thay
Nhưng bao hình bóng cũ
Còn in dưới bóng mây...