Một tiếng trầm

05:11, 18/11/2021

(Viết tặng thầy Phạm Quốc Ca)

(Viết tặng thầy Phạm Quốc Ca)
 
Xếp bút nghiên hướng về “Chân trời mở”
Xuyên “Những cánh rừng”, “Làng trong nỗi nhớ”
Từ chiến trường K  đánh quật về” miền Đông
Đường đời anh “đến bục giảng đi vòng”
 
Cay cực lắm bốn chàng trai ăn học
Sau giờ văn thầy cần mẫn gieo trồng
Con cao học cha hoàn thành sự học 
Cha con thành tiến sĩ - nợ đời xong
  
Cay cực chút khi kiêm vai quản lý
Quản khoa rồi quản hội kiểu thi nhân
Đời thực vênh với cái tôi nghệ sĩ
Hồn thơ phiêu đôi phút choáng bần thần
 
Cay cực thế nửa đời say sưa hát 
Tìm vàng thơ anh đãi cát tặng đời 
Vành nguyệt quế đã mấy lần thơm ngát
Các con đều thành đạt đáng thảnh thơi
 
Cay cực ư? Anh là người hạnh phúc
Tạm quên đi những sự vụ nhất thời 
“Ta say hát nửa đời cay cực”
“Thơ là gì”? Thơ là một cuộc chơi
 
 Cay cực nhất còn gì cay hơn nữa
Sau cơn đau anh im lặng như này
Đang hát dở bài ca say một nửa
Như quên rồi? Quên cũng một cách say
 
Anh trung sĩ đặc công xưa xung trận
“Bè trầm” nay vắng hẳn một “Tiếng trầm”
Vượt nghịch cảnh cho trọn đời thơ thẩn
Đừng đầu hàng anh nhé hỡi thi nhân.
 
THI PHONG