Thư viện Lâm Đồng trưng bày sách về Di sản Văn hóa Việt Nam

12:11, 21/11/2021

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2021), Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày sách về di sản văn hóa dân tộc tại không gian giới thiệu tài liệu của Thư viện.

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2021), Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày sách về di sản văn hóa dân tộc tại không gian giới thiệu tài liệu của Thư viện.
 
Trưng bày sách ngày Di sản Văn hóa Việt Nam
Trưng bày sách ngày Di sản Văn hóa Việt Nam
 
Trưng bày giới thiệu đến bạn đọc hơn 50 đầu sách viết về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa là minh chứng cho truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời của dân tộc. Nó không tồn tại một cách thầm lặng mà là biểu hiện nhân văn sống động gắn với hoạt động cộng đồng đầy màu sắc của 54 dân tộc anh em trên khắp dải đất Việt Nam. 
 
Có thể kể: Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức (Trần Văn Bính), Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh (Trần Thị Mạo), Nghề tranh dân gian Đông Hồ - Di sản văn hóa Việt Nam (Vũ An Chương - Nguyễn Đặng Quế), Hội Gióng - Di sản văn hóa vật thể đại diện của nhân loại (Nguyễn Chí Bền), Di tích lịch sử và di sản văn hóa Việt Nam (Thùy Linh - Việt Trinh), Di sản văn chương Văn miếu Quốc Tử Giám, Di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (Nhiều tác giả), Di sản vô giá của kinh thành Thăng Long (Nhật Minh), Di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam - Những hiện vật truyền thống và đương đại, Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội (Nguyễn Chí Bền), Huế - Di sản văn hóa thế giới, Tìm trong di sản văn hóa Việt Nam Thăng Long Hà Nội (Lưu Minh Trị), Di sản văn hóa dòng họ - những đền thờ, lăng và cung điện (Nguyễn Văn Kiệm), Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa thế giới vật thể (Nguyễn Thị Thống Nhất)... 
 
Những giá trị di sản văn hóa Việt Nam lắng đọng qua từng trang sách đã khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc; trách nhiệm, trân trọng gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông để lại. 
 
Trưng bày kéo dài đến ngày 5/12/2021.
 
QUỲNH UYỂN