Toàn tỉnh có 52 tổ chức hành nghề luật sư

VIỆT HÙNG 06:25, 06/02/2023

Theo Sở Tư pháp, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 52 tổ chức hành nghề luật sư, trong đó, gồm 48 văn phòng luật sư, 4 công ty luật với 121 luật sư. Ngoài ra, có 17 chi nhánh văn phòng luật sư ngoài tỉnh đăng ký hoạt động; không có tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả hoạt động năm 2022, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện xong 553 việc, gồm: 255 việc tố tụng, 154 việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác, 144 việc trợ giúp pháp lý. So với năm 2021, số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh không tăng, không giảm, số luật sư đăng ký gia nhập đoàn tăng 5 luật sư; riêng tổ chức hành nghề luật sư ngoài tỉnh đăng ký hoạt động tăng 8 chi nhánh.